فایل word نقش آموزش هوش هيجاني در تحقق توسعه پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش آموزش هوش هيجاني در تحقق توسعه پايدار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پرورش هوش هیجانی در تحقق توسعه پایدار صورت گرفته است.مولفه های مورد بررسی،هوش هیجانی،توسعه پایدار و نقش سازمان آموزش و پرورش در ایجاد آن می باشد.روش تحقیق این پژوهش به صورت مطالعه ی کتابخانه ایست و یافته های این پژوهش نشان می دهد که آموزش و پرورش با سرمایه گذاری روی آموزش هوش هیجانی به عنوان نوعی از هوش اجتماعی،می تواند در پرورش نیروی انسانی کارآمد جهت تحقق برنامه توسعه پایدار جامعه نقش موثری ایفا نماید.

لینک کمکی