فایل word نقش ادراک کارکنان از جو سازماني با عدالت سازماني و عملکرد شغلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش ادراک کارکنان از جو سازماني با عدالت سازماني و عملکرد شغلي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

عصر کنونی دوره تحولات شتابنده و غیر قابل پیش بینی است. وضعیت کنونی در جامعه بیانگر عدم توازن پیچیدگی های روز افزون سازمان ها و عدم توانایی این سازمان ها در پیش بینی و مقابله با این تحولات و پیچیدگی های روز افزون سازمان ها و عدم توانایی این سازمان ها در پیش بینی و مقابله با این تحولات و پیچیدگی هاست. سازمان ها برای مقابله با تهدیدات محیطی و استفاده از فرصت های احتمالی ناچارند ظرفیت و توانمندی های درونی خود را بشناسند، نقاط ضعف را ترمیم و به نقاط قوت بپردازند و مسائل و مشکلات در سازمان ها آن چنان پیچیده و درهم تنیده است که تشخیص مشکل به آسانی میسر نیست و ماهیت انسانی سازمان ها و پیچیده بودن رفتارهای کارکنان این پیچیدگی را مضاعف نموده است. با چنین اوصافی سازمان ها نبایستی در انتظار موج باشند، بلکه باید خود منبع موج و تحول گردند و در جهت بهبودی خود بکوشند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای جدید تمدن امروزی باشند. تحقیقات نشان داده اند که رفتار عادلانه از سو سازمان با کارکنان عموما منجر به تعهد بالاتر آن ها نسبت به سازمان و وفاداری فرانقش آن ها می شود. از سوی دیگر افراد که احساس بی عدالتی کنند، به احتمال بیشتر سازمان را رها می کنند و یا سطوح پایینی از اعتقاد به سازمان را از خود نشان می دهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای نابهنجار مثل انتقام جویی کنند. بنابراین درک این که چگونه افراد در مورد عدالت در سازمانشان قضاوت می کنند و آن ها چه طور به عدالت یا بی عدالتی درک شده پاسخ می دهند،از مباحث اساسی خصوصا برای درک رفتار سازمانی است.

لینک کمکی