فایل word نقش رسانه در بالابردن کيفيت زندگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش رسانه در بالابردن کيفيت زندگي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این مقاله به دنبال تاثیرگذاری تربیت و بالابردن کیفیت زندگی و خانواده و اصلاح سبک زندگی از منظر رسانه هستیم . در عصری که زندگی می کنیم، آنچه که در همه خانواده ها در تمام دنیا با آن سرکار دارند، و جزء یکی از افراد خانواده و گاهی دوست صمیمی آنها است ، رسانه ها هستند، می تواند یک تلفن همراه هوشمند باتمام شبکه های اجتماعی که در آن وجود دارد، و تمام سبک ها و روش های اخلافی و تربیتی افرادی که به صورت مجازی با فرد ارتباط دارند، با افراد جامعه ارتباط با برقرار کند.نوع ارتباط و تعامل رسانه با مردم ، معایب و محاسن ،دینی و غیر دینی آن در این نوشتار به آن پرداخته شده است.در این نوشتار به صورت کلی به نقش رسانه و جایگاه آن که می تواند به خوبی به بالابردن کیفیت زندگی کمک کند، و همان طور می تواند و قدرت آن را دارد، سبک زندگی را تغییر دهد و کیفیت زندگی را از منظر خود رسانه، دینی یا غیردینی تبدیل کند و قدرت تغییر سلایق، عقاید مذهبی را دارد.با شناخت صحیح کاربرد رسانه در زندگی می توان، از آن به عنوان یکی از ابزارهایی استفاده کرد که می تواند کیفیت زندگی انسان را در عصر حاضر بالابرد.

لینک کمکی