فایل word واکاوي شاخصه هاي تمدن نوين اسلامي در انديشه مقام معظم رهبري(مدظله)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word واکاوي شاخصه هاي تمدن نوين اسلامي در انديشه مقام معظم رهبري(مدظله) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

تمدن اسلامی فراز و فرودهایی داشته و با پیروزی انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی در ایران به اوج رسید و جهان اسلام به سوی بیداری حرکت کرد . مقام معظم رهبری برای توسعه تمدن اسلامی ، نظریه جدید تمدن نوین اسلامی را مطرح کرده است. در مقاله حاضر ، شاخصه های تمدن نوین اسلامی در اندیشه ایشان واکاوی گردیده است و با روش توصیفی – تحلیلی به پرسشهایی درباره تمدن نوین اسلامی از دیدگاه معظمله پاسخ داده شده است . از جمله اینکه تمدن اسلامی چیست و شاخصه های اصلی آن کدامند محوریت قوانین قرآن ، ایمان ، علم ، اخلاق ، مجاهدت مداوم و حکومت مردمی، شاخصه های اختصاصی تمدن نوین اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری است . بر اساس نتایج پژوهش حاضر ، از دیدگاه مقام معظم رهبری گسترش و ترقی تمدن نوین اسلامی به همت و خرد دستهجمعی نیاز دارد که در سایه اخلاق ، کار و تلاش ، ایمان به خدا ، عقلانیت ، توانایی علمی ، اقتصاد شکوفا ، برخورداری از رسانه های قوی و روابط بینالملل به وجود می آید .

لینک کمکی