فایل word آبياري کمربند سبز ابتدايي جاده بيرجند به قائن با استفاده از آب باران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آبياري کمربند سبز ابتدايي جاده بيرجند به قائن با استفاده از آب باران :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

از کل بارش هایی که در کشور شاهدآن هستیم، حدود 36 درصد قابل استحصال است و بیش از 64 درصد باقیمانده آن تبخیر می شود. میزان بارش سالانه در ایران 432 میلیارد متر مکعب می باشد که 280 میلیارد متر مکعب آن به جو باز می گردد در حالی که می توان با روش های مناسب استحصال آب از ظرفیت 100 میلیارد متر مکعب دیگر نیز استفاده کرد. با وجوداینکه درنقاط خشک باران به ندرت می بارد ولی مقدار آب حاصل از آن قابل توجه است بطوری که mm 10 باران برابر 100 هزار لیتر آب در یک هکتار می باشد. محل مورد مطالعه در این تحقیق کمربند سبزواقع شده در ابتدای جاده بیرجند قاین می باشد که به منظور زیبای ورودی شهر و همچین اعتدال نسبی رطوبت منطقه انجام گرفته است. به علت ویژگی های آب وهوایی واقلیمی منطقه و به خاطر کمبود آب می بایست منابع جدید و به صرفه تری را برای آبیاری کمربند می باشد. جاده موردنظر که به عنوان سطح آبگیر در نظر گرفته شده است. به طول 9 کیلومتر بوده و با توجه به کمبود ماهیانه آب مورد نیاز و همچنین اتلاف آب در مسیر جریان نهایتا قابلیت ذخیره آب به میزان 10500متر مکعب دردو مخزن را دارد. این مقدار آب تامین کننده کمبودهای نیاز آبی کمربند سبز خواهد بود که به منظور مصرف بهینه و افزایش راندمان آبیاری سیستم آبیاری قطره ای نیز برای پروژه طراحی شده است.

لینک کمکی