فایل word اثر کاهش تلفات بر مديريت مصرف آب شهري با استفاده از رويکرد سيستمي مطالعه موردي: شهر بيرجند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر کاهش تلفات بر مديريت مصرف آب شهري با استفاده از رويکرد سيستمي مطالعه موردي: شهر بيرجند :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

باتوجه به این نکته که کشورایران سالانه با حجم بالایی ازهدر رفت آب مواجه می باشد و درهر سال بیش از 30 درصد از حجم آب تخصیص یافته به بخش شهری تلف می گردد، شناسایی و بررسی عوامل موثر در تلفات آب به ویژه در مناطقی از کشور که به سبب شرایط اقلیمی با کمبودآب مواجه هستند، امری مهم در زمینه ی حفاظت ازمنابع آبی محسوب می گردد. هدف از این مطالعه بررسی سیستماتیک ارتباط عوامل موثر بر تلفات و اثر آن بر سرانه ی آب شهری در شهر بیرجند واقع در استان خراسان جنوبی با استفاده از روش تفکر سیستمی ونرم افزار Vensim می باشد. در این مطالعه، سرانه ی آب شهری طی سال های 1387-1392 براساس تلفات واقعی آب و همچنین کاهش 20 درصدی تلفات، شبیه سازی و با یکدیگر مقایسه گردید و نتایج نشان داد که تلفات آب به طور میانگین حدود 30 درصد از کل سرانه را به خود اختصاص داده است. به گونه ای که با کاهش 2 درصد از تلفات، حدود 5/91 درصد معادل 5397/81 لیتر به ازای هر نفر در سال از حجم سرانه ی آب شهری کاسته می شود. که این نتایج بیانگر تاثیر زیاد کاهش تلفات در کاهش سرانه و به تبع آن کاهش برداشت از منابع آبی می باشد

لینک کمکی