فایل word اثر هم پوشاني سازه هاي احداث شده رودخاه جفاکنده در ميزان کاهش اثرات سيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر هم پوشاني سازه هاي احداث شده رودخاه جفاکنده در ميزان کاهش اثرات سيل :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

رودخانه جفاکننده ازدوبخش کوهستانی و دشتی تشکیل می شود که این موضوع موجب تولید رواناب قابل توجه در جهت دشت می گردد. از طرفی احداث پل ها موجب تغییر درمقطع تعادلی جریان گشته واحتمال وقوع و یا تشدید سیل در رودخانه را فراهم می آورد. در این تحقیق بررسی اثر 2 دهنه پل از 15 پل احداثی بر روی رودخانه جفاکنده بادوره برگشت های 2 تا 50 ساله با استفاده از نرم افزار Hec-Ras انجام شد. براساس مشخصات توپوگرافیک فیزیوگرافیک و هیدرولوژیک حوضه های مورد مطالعه و با انجام بازدیدهای میدانی و نقشه برداری از بازه هایی از مسیر رودخانه ها و بااستفاده از نرم افزار فوق الذکر و انجام محاسبات آماری و هیدرولیکی، پروفیل سطح آب در بالا دست سازه های احداثی (پل ها) برای دوره برگشت های مختلف تعیین و تشدید خطرات سیل بررسی گردید. مقایسه نتایج پروفیل های محاسبه شده در دو حالت با پل و بدون پل در رودخانه نشاندهنده اثر پل ها درتشدید سیلاب مخصوصا در دوره بازگشت های بالا می باشد.از طرفی وجود بعضی از سازه ها موجب کاهش دبی پیک سیلاب و هم چنین کنترل جریان واریزه ای و در نتیجه موجب کاهش خسارت سیل می شود.

لینک کمکی