فایل word استحصال آب باران براي صرفه جويي مصرف آب در کشاورزي مطالعه موردي: دانشکده کشاورزي دانشگاه بيرجند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استحصال آب باران براي صرفه جويي مصرف آب در کشاورزي مطالعه موردي: دانشکده کشاورزي دانشگاه بيرجند :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

کمبود آب شیرین در بعضی مناطق بحرانی جدی است. یکی از روش های کاهش اتکاء به منابع آب معمول، جمع آوری آب باران است. این مقاله به تحقیقی درخصوص روش های امکان سنجی اجرای سامانه جمع آوری آب باران از بام ساختمان های دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی بیرجند می پردازد. در ان برای بررسی توجیه اقتصادی از تجزیه و تحلیل نسبت عایدی به هزینه استفاده شده است. نتایج محاسبه بیلان آبی نشان داد که جمع آوری آب باران به طور قابل ملاحظه ای حتی در ماه های خشک میزان تکیه بر استخراج آب های زیرزمینی را کاهش می دهد. نتایج تجزیه وتحلیل نسبت عایدی به هزینه نشان می دهد که در منطقه مورد مطالعه، احداث سامانه یادشده توجیه اقتصادی ندارد، اگرچه این نسبت در افق برنامه ریزی 20 ساله برای گزینه های قیمت گذاری بر مبنای بهای آب کشاورزی کمتر از یک می باشد. اما حدود بیست درصد ازنیاز کل فضای سبز را می توانددرکل سال تامین نماید. این مقاله توجه سیاست گذاران ومدیران منابع آب رانسبت به دانش و راه حل های استفاده از منابع آبی مختلف منطبق بر محیط زیست افزایش می دهد، تا زمینه ساز تامین اعتبار لازم و توجه کافی در برنامه ریزی هاو سیاست گاری ها باشد.

لینک کمکی