فایل word بخشي نگري آب و خاک چالش هاي حوزه هاي آبخيز استان خراسان جنوبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بخشي نگري آب و خاک چالش هاي حوزه هاي آبخيز استان خراسان جنوبي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

مدیریت آبخیز عبارت از فرآیند برنامه ریزی، سازماندهی رهبری، کنترل و نظارت بر منابع یک آبخیز به منظور فراهم اوردن حداکثر برداشت محصولات و خدمات توسط آبخیزنشینان با حداقل آسیب رسانی به منابع خاک، آب و گیاه می باشد. از طرفی حوزه های آبخیز منبع اصلی تولید آب وعرصه های فعال بخش کشاورزی ودامپروری است که به صورت بخشی توسط سازمان های مختلف وبا رویکردهای متفاوت مدیریت می گردد. در این مقاله حوزه های آبخیز به عنوان مناسب ترین قلمرو برنامه ریزی در سطوح منطقه ای و محلی که نتایج توسعه پایدار در بستر قلمرو آنها صورت خواهد گرفت به عنوان سطح مطلوب برای برنامه ریزی ارائه می دهد. رویکرد مدیریت جامع حوزه های آبخیز تضمین کننده موفقیت برنامه های توسعه در واحدهای طبیعی می باشد.

لینک کمکی