فایل word بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي سازههاي آبخيزداري در شهرستان پلدختر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي سازههاي آبخيزداري در شهرستان پلدختر :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

باگذشت زمان وافزایش جمعیت میزان تقاضا برای تامین مواد غذایی و اشتغال و مسکن روز به روز افزایش می یابد واین یکی از مشکلاتی است که هر جامعه ای را با مشکل مواجه می کند، چنین جوامعی با منابع طبیعی محدود جهت استفاده بهینه و مداوم مدیریت حوزه آبخیز می تواند یکی از راهکارهایی جهت تامین نیازهای اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی باشد. در این پروژه جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه حضوری حضور در محل احداث سازه ها وهمچنین نحوه اثربخشی این سازه ها از نظر فیزیکی و بهبود وضعیت آب در منطقه مورد بررسی قرار گرفت.تجزیه و تحلیل و دسته بندی داده ها همبستگی میان متغیرها براساس ارزش واهمیت آنها تعیین گردید. متغیرهای اصلی در این تحقیق عبارت بودند از متغیرهای اجتماعی شامل مهاجرت، اشتغال و افزایش سطح آگاهی، متغیرهای اقتصادی شامل کنترل سیلاب احیا اراضی، متغیرهای زیست محیطی از جمله افزایش آب زیرزمینی، کیفیت آب ها تثبیت حوزه و افزایش پوشش گیاهی، نتایج نشان می دهد که عملیات آبخیزداری در حوزه پلدختر زمینه مناسبی برای جلوگیری از بروز اثرات سوء اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب و رونق کشاورزی و بدنبال آن اشتغال زایی را در منطقه ایجاد کرده است.

لینک کمکی