فایل word بررسي ارزيابي طرح پخش سيلاب دردشت هاي کوهدشت رومشکان، و وکشماهور استان لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ارزيابي طرح پخش سيلاب دردشت هاي کوهدشت رومشکان، و وکشماهور استان لرستان :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

پحش سیلاب در مناطق کوهستانی با سایر دشت های ایران متفاوت می باشد. با اجرای طرح پخش سیلاب کوهدشت سازه های مختلف ذخیره ونفوذ آب از جمله بندهای گابیونی، حوضچه های آرامش، کانال های انحراف آب، بانکت ها و کانال های لبه پخش در سه دشت کوهدشت، رومشکان و کشماهور انجام شد. میزان حجم آبگیری: متوسط حجم آبگیری سالیانه در منطقه کوهدشت بین 5-4 میلیون متر مکعب در سال برآورد گردیده است. از زمان اجرای طرح مقدار نفوذ آب بالغ بر 3 میلیون متر مکعب نفوذ و ذخیره نزولات ضریب تغذیه سفره آب حدود 25 میلیون متر مکعب می باشد. حدود 5000 هکتار از اراضی کم بازده و تخریب شده در منطقه کوهدشت و رومشکان حفاظت شده است. روند بهبود و احیاء مراتع را امکان پذیر ساخته است در دو منطقه کوهدشت و رومشکان نزدیک به 170000 گونه های درختان مثمر و غیر مثمر اسقرار یافته است محیط زیست در منطقه حاشیه دشت در حال بهبود می باشد وتفرجگاه مردم به ویژه در منطقه رومشکان گردیده است. پوشش گیاهی و مواد آلی در خاک بهبود بهبود یافته واصلاح سولوم خاک را باعث گردیده است. پرندگان و بعضی حیوانات پستاندار کوچک و خزندگان محل امن و شرایط محیطی مناسب را برای خود یافته اند. میانگین آب نفوذ یافته 25 میلیون متر مکعب در سال می باشد. کاشت واستقرار 170000 گونه درختی، افزایش تولید علوفه و سطح اراضی آبی وکاهش خسارات سیل را باعث گردیده است. آمار نشان می دهد دشت رومشکان در این مدت با کاهش سطح آب های زیرزمینی مواجه نشده است و دبی چاه ها نیز کمبودی نشده اند. هرچند مجوز جدیدی نیز برای حفر چاه صادرنشده است

لینک کمکی