فایل word بررسي ارزيابي کيفيت آب از ديدگاه هاي مختلف در حوزه ي آبخيز کلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ارزيابي کيفيت آب از ديدگاه هاي مختلف در حوزه ي آبخيز کلستان :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه بحث کیفیت آب در بسیاری از مناطق جهان به عنوان یکی از مباحث کلیدی مطرح است، زیرا این امر ارتباط بسیاری با سلامتی انسان و نقش بسیار مهمی در مدیریت و بهره برداری از منابع دارد. به علاوه با آگاهی از تغییرات کیفی آب می توان در جهت هر چه بهتر مدیریت کردن و جلوگیری از آلوگی آن اقدامات موثری را به عمل آورد. بدین منظور پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی کیفیت آب از سه دیدگاه کشاورزی، آشامیدن انسان و آشامیدن دام در حوزه ی آبخیز کلستان واقع در شمال غرب شیراز پرداخته است. نتایج نشان داد که براساس طبقه بندی ویلکوکس، کیفیت آب این منطقه جهت مصارف کشاورزی در گروه C3S1 قرار گرفت که نشان دهنده ی کیفیت متوسط آب جهت مصارف کشاورزی است، همچنین بر مبنای طبقه بندی شولر، کیفیت آب این حوضه به منظور آشامیدن انسان در گروه قابل قبول قرار گرفت که نشان دهنده ی قابلیت آشامیدن دائم ، آب قابل قبول، دارای کمی طعم است، و براساس طبقه بندی اوکین، کیفیت آب این منطقه جهت آشامیدن دام در گروه خوب قرار گرفت که نشان دهنده ی کیفیت مناسب جهت شرب دام ها و مرغداری است بنابراین توصیه می شود استفاده از منابع آبی این حوضه در بخش کشاورزی، مشروط بر دانه بندی ونفوذپذیری مناسب خاک، انجام گیرد. در ضمن به اقدامات تصفیه و کاهش سختی آب جهت مصارف شرب (انسان) توجه گردد و انجام پایش های مستمر در قالب نمونه برداری های دوره ای منظم از منابع آب این حوضه در دستور کار قرار گیرد.

لینک کمکی