فایل word پخش سيلاب روشي ساده و ارزان براي جمع آوري رواناب و مهار سيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پخش سيلاب روشي ساده و ارزان براي جمع آوري رواناب و مهار سيل :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

کمبود رنج افزای آب در بیشتر سال ها، فزونی بیش از اندازه آن در روزهایی اندک شمار، از ویژگی های مناطق خشک و نیمه خشک است. آب به عنوان ماده حیاتی بخش موجودات زنده و از سویی دیگر به عنوان ماده مخرب هستی و نابودکننده زندگیآنها همواره مورد توجه انسان بوده است. تلاش خستگی ناپذیر بشر درمهار این ماده حیاتی از دیرباز مورد توجه بوده است. قسمت اعظم سرزمین ایران در مناطق خشک ونیمه خشک واقع شده است که مواجه با کمبود آب می باشد با عین حال باید توجه داشت که موقعیت و شرایط حاکم براین مناطق به نحوی است که به آسانی می توان با انجام روش های ساده مهندسی این گونه اراضی را احیاء نمود. یکی از روش های ساده و عملی جهت مهار کردن هرزآب ها و استفاده از آن ها درامر کشاورزی و جلوگیری از خطرات ناشی از سیل، گسترش سیلاب و بنای سدمی باشد. پخش سیلاب های کوچک مانع از تجمع انها وتشکیل جریان های عظیم می گردد و ویرانی های حادث از سیل تحققی نمی پذیرد سیل در مناطق جنوبی کشور در تاریخ 65/9/9 با شروع بارندگی نسبتا شدید به مدت شش روز اغاز گردید و منطقه وسیعی از کشور شامل استان های فارس، بوشهر، خوزستان یزد، کرمان کهگیلویه و بویراحمد را طعمه گردانید. سیل های 11 و 12 آذر ماه 1365 که حدود 24 ساعت پس از پایان سیل 9 و 10 اذر ماه 1365 رویداد جریانی را به بده حداکثر 300 متر مکعب بر ثانیه از آبخیز 192 کیلومتر مربعی بیشه زرد گربایگان جاری ساخت/ 1365 هکتار شبکه های پخش سیلاب گربایگان فسا توانستند 100 متر مکعب بر ثانیه از جریان بیشه زرد را مهار کند. افزون بر 25 متر مکعب بر ثانیه شبکه خشکه رود چاه قوچ نیز همزمان با وسیله این شبکه مهار گردید. بیشترین شدت بارندگی در این رخداد 13 میلی متر بر ثانیه و بالاترین ضریب هرز آب آبخیز 43 درصد محاسبه شده است.

لینک کمکی