فایل word پهنه بندي کيفي آب زيرزميني دشت مختاران با تاکيد بر مصرف شرب با استفاده از GIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پهنه بندي کيفي آب زيرزميني دشت مختاران با تاکيد بر مصرف شرب با استفاده از GIS :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

امروزه رشد روزافزون جمعیت و محدودیت منابع آب شیرین، باعث اهمیت ارزیابی منابع آبی از لحاظ کمی و کیفی بویژه در مناطق خشک شده است. پهنه بندی کیفی آبخوان ها با روش های مدیریتی مدرن همچون استفاده از محیط نرم افزاری Gis Arc می تواند در ارائه راهکارهای مدیریتی صحیح مناسب باشد. IQG شاخص کیفیت آب زیرزمینی می باشد که داده های کیفی مختلف را با یکدیگر تلفیق و با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی، ارتباط می دهد. در این تحقیق برای بررسی تعدادی از پارامترهای شیمیایی و تهیه نقشه ی کیفیت آب زیرزمینی دشت مختاران، از شاخص کیفیت آب زیرزمینی GQI و نمودار شولر استفاده گردید. (فرمول در متن اصلی مقاله) که فراوانی زیادی در آب زیرزمینی منطقه دارند و از نظر تاثیرگذاری بر سلامت انسان دارای اهمیت می باشند و مقایسه ی آن ها نسبت به استاندارد سازمان جهانی بهداشت WHO در سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS انجام شد. مقدار شاخص GQI در دشت مختاران بین 21/17 و 31/60 متغیر بوده و بیانگر آن بود که در مجموع آب های زیرزمینی مورد مطالعه از نظر استانداردهای آب آشامیدنی در رده ی نامطبوع تا نامناسب قراردارد.

لینک کمکی