فایل word تحليل سينوپتيک بارش هاي رگباري منجر به سيل در غرب گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل سينوپتيک بارش هاي رگباري منجر به سيل در غرب گيلان :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

الگوهای سینوپتیک شریط جوی روزانه مناطق را کنترل می کنند. بررسی نقشه های سینوپتیک، در سطوح مختلف جو، می توان بسیاری از پدیده های سطح زمین همانند سیلاب، خشکسالی، یخبندان و ... را مشخص نمود. یکی از عوامل بسیار مهم در بروز سیلاب پدیده های جوی مانند طوفان و رگبارش شدید است که بررسی و شناسایی سینوپتیکی پدیده های جوی به خصوص رگبارش در پیش بینی سیلاب و طرح های هشدار سیل نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند از این رو پژوهش پیش رو با هدف تحلیل سینوپتیکی رگبارش منجر به سیل در منطقه غرب گیلان صورت گرفته است. برای دوره آماری سال های 1380-90 شناسایی و استخراج شدند. براین اساس طی این دوره 13 سیل و رگبارش منطقه ای بدست آمد. در مرحله بعد نقشه های سینوپتیکی هم فشار برای سطح دریا و ژئوپتانسیل 500 هکتوپاسکال برای روزهای قبل بارش و رزوش بارش از تارنمای NOAA دریافت شد و هریک مورد تحلیل همدیدی قرار گرفت.نتایج های حاصله نشان دهنده وجود 7 الگوی جوی بارشی در ایجاد این رگبارش بوده است. از میان هفت الگو پر فشار اسکاندیناوی و مدیترانه ای بیشترین فراوانی را داشته اند. هم چنین کل رگبارش های مورد بررسی در اثر وجود حداقل یک سامانه پر فشار ایجاد شده است.

لینک کمکی