فایل word تخمين تبخير و تعرق واقعي به کمک الگوريتم سبال و تصاوير موديس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تخمين تبخير و تعرق واقعي به کمک الگوريتم سبال و تصاوير موديس :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

تبخیر و تعرق را می توان بصورت کاملا دقیق با استفاده از اندازه گیری های میدانی تعیین نمود. با این حال این روش ها تنها مقادیر تبخیر و تعرق را برای نواحی محدود از لحاظ وسعت مکانی بدست می آورند. این محدودیت باعث توسعه استفاده از داده های سنجش از دور جهت ارزیابی تبخیر وتعرق بر روی نواحی وسیع شده است. برآورد تبخیر و تعرق در مواردی از قبیل برنامه ریزی آبیاری، تعیین تبخیر مخزن آب، محاسبات بیلان آب، تخمین رواناب و مطالعات اقلیم شناسایی ضروری است در این مطالعه، مقدار تبخیر و تعرق واقعی دشت نیشابور با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر مودیس برای سال های 2000، 2005، 2009، 2012 میلادی و روز ژولیوسی 228 برآورد گردید. همچنین با مقایسه مقادیر تبخیر وتعرق مشخص شد که سال پر باران 2009 و 2012 کمترین و بیشترین مقدار تبخیر و تعرق واقعی را دارند.

لینک کمکی