فایل word تعيين موثرترين فاکتورهاي کيفيت آب آشاميدني با استفاده از تکنيک داده کاوي QUEST در شهرستان سعادت شهر استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين موثرترين فاکتورهاي کيفيت آب آشاميدني با استفاده از تکنيک داده کاوي QUEST در شهرستان سعادت شهر استان فارس :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

امروزه بحث کیفیت آب در بسیاری از مناطق جهان به عنوان یکی از مباحث کلیدی مطرح است، زیرا این امر ارتباط بسیاری با سلامتی انسان ونقش بسیا مهمی در مدیریت و بهره برداری از منابع دارد. بدین منظور پژوهش حاضر برای اولین بار نسبت به تعیین موثرترین فاکتورهای کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از تکنیک داده کاوی QUEST در شهرستان سعادت شهر واقع در 105 کیلومتری شمال شرقی شیراز اقدام نموده است. نتایج این تحقیق که از مدل سازی با بهره گیری از درخت تصمیم QUEST در نرم افزار Clementine نسخه ی 12، حاصل شده است. نشان داد که موثرترین فاکتورهای کیفیت آب آشامیدنی در این منطقه، تباع سختعی کل TH و هدایت الکتریکی EC، می باشد. بدین ترتیب، در صورتی که سختی کل TH در این شهرستان کمتر از 282/232 قسمت در میلیون، و هدایت الکتریکی ECآن، کمتر از 822/787 میکروموهس بر سانتی متر باشد، این آب مناسب آشامیدنی می باشد بنابراین توصیه می شود به اقدامات تصفیه و کاهش سختی آب جهت مصارف شرب (انسان) توجه گردد و انجام پایش های مستمر در قالب نمونه برداری های دوره ای منظم از منابع آب در این شهرستان در دستور کار قرار گیرد.

لینک کمکی