فایل word ذخيره آب در خاک تا بررسي فيزيک سيلاب به عنوان يک مايع دانه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ذخيره آب در خاک تا بررسي فيزيک سيلاب به عنوان يک مايع دانه اي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

کمبود بارش در کشورمان اهمیت برنامه ریزی و استفاده بهینه از منابع آب را برای ما دو چندان نموده است. بطوری که بدون استفاده از تکنیک و برنامه صحیح در مناطق خشک کشور استقرار بسیاری از نباتات مثمره مشکل یا اصولا امکان پذیر نیست.آب منبع حیات و عامل رشد وتوسعه جوامع بشری است. همه صاحب نظران بر این باورند که کشورمان از این موهبت الهی کم بهره است. و در کمربند خشک ونیمه خشک با آن دست و پنجه نرم می کند. در مناطق کم بارش، جمع آوری وذخیره سازی اب باران درتوده خاک با استفاده از سامانه های کوچک مقیاس سطوح آبگیر باران می تواند بخشی از آب مورد نیاز گیاهان راتامین و موجب افزایش تولیدات گیاهی شود. در این پژوهش به بررسی مشکلاتی که رسوبات سیلاب برای نفوذ آب به زمین ایجادمی کند. می پردازیم و معادله هورتون را برای نفوذ آب در زمین معرفی می نماییم. درادامه به بررسی تغییرات نفوذ با ایجاد حرفه می پردازیم که نتایج حاکی از آن است که تاثیر عمق نسبت به تغییر شعاع حفره بسیار بیشتر و بیش از دو برابر است و با ایجاد حفره ای به شعاع 10 سانتی متر و عمق 20 سانتیمتر دبی زمان نفوذ را برای حجم معین 20 لیتر از آب را می توان از 22 دقیقه به 5 دقیقه کاهش داد.

لینک کمکی