فایل word کاربرد روش هاي ساده استحصال آب در احياء اراضي شيبدار با کشت زيتون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کاربرد روش هاي ساده استحصال آب در احياء اراضي شيبدار با کشت زيتون :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

ایجاد باغات مثمره بر روی اراضی شیبدار با اراضی مسطح متفاوت است. بنابراین استفاده از روش هایی که به مهار روانب های ایجاد شده بر روی اراضی شیبدار کمک کند ضروری می باشد در این راستا با هدف تعیین میزان تاثیر روش کاشت نهال زیتون در سامانه های سطوح آبگیر مستطیلی با روش کاشت معمول نهال در چاله کاشت بر روی یک دامنه شیبدار در استان گلستان منطقه آزادشهر مورد بررسی قرار گرفت و با اندازه گیری پارامترهای رشد در دو گروه مورد بررسی وآنالیز آماری آنها مشخص شد که بین دو گروه مورد بررسی اختلاف آماری کاملا معنی داری در بین پارامترهای مورد اندازه گیری وجود دارد بطوریکه میانگین اختلاف رشد قطر یقه نهال های زیتون 2/8 سانتی متر واختلاف میانگین ارتفاع نهال ها 43/9 سانتی متر واختلاف میانگین قطر تاج نهال ها 32/8 سانتی متر بوده است ونهال ها رشد مناسب تری در سامانه های بکار برده شده داشته است.

لینک کمکی