فایل word مديريت تقاضا و مصرف آب در زمان کم آبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت تقاضا و مصرف آب در زمان کم آبي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در سال های اخیر به دنبال تشدید رخداد حوادثی چون تغییرات اقلیمی، تغییرات دمای زمین و گرمایش جهانی، تنش های آبی و به سبب اهمیت وتاثیر ملموس آب بر شرایط محیطی واقتصادی اجتماعی ودر عین حال نقش بی بدیل آن در برنامه ریزی های خرد و کلان، چگونگی مدیریت جامع منابع آب به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار در ابعاد زمانی مکانی موردتوجه محافل مختلف علمی بوده است. طرح مدیریت مصرف آب ارائه شده در این مقاله در مرحله اول توجه خاصی به حفظ و استفاده بهینه از منابع آب دارد و با بکارگیری مراحل پیش بینی شده در مدیریت حفظ آب، می تواند نقش مهمی در کاهش مصرف آب ایفاء نماید. در ادامه نیز با فرهنگ سازی و آموزش لازم وکافی مردم و مدیریت مناسب آب مصرفی و فاضلاب تولیدی، برنامه های موثر وکارآمدی طراحی واجرا شود وبا نظارت دائم بر اجرای آن، نسبت به اصلاحات لازم طرح اقدام گردد. درواقع طرح مدیریت تقاضا و مصرف آب با تاکید بر استفاده بهینه از منابع آب و اصلاح نگرش ورفتار مصرف کننده و جلوگیری از اتلاف آب که کلید حفظ آب و کنترل آسان تر بحران هی کم آبی در آینده هستند، ارائه شده است.

لینک کمکی