فایل word مقايسه و ارزيابي عملکرد سيستم آبياري تحت فشار در مقابل آبياري سنتي فضاي سبز شهري (مطالعه موردي مشهد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه و ارزيابي عملکرد سيستم آبياري تحت فشار در مقابل آبياري سنتي فضاي سبز شهري (مطالعه موردي مشهد) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

بدون شک یکی از عناصر اصلی هستی بخش و زنده نگهدارنده گیاهان آب است که از ضروری ترین عوامل توسعه فضای سبز بوده و باافزایش سطح فضای سبز منابع آبی بیشترین مورد نیاز خواهد بود. در سال های گذشته به علت کاهش متوسط بارندگی در دشت مشهد و افت سطح اب های زیرزمینی تامین آب به عنوان یکی از دغدغه های مهم برای مدیران تصمیم گیرنده به شمار می آید. باتوجه به افزایش چشمگیر سرانه سطح فضای سبز در پنج سال گذشته به رقمی نزدیک به 11 متر مربع و نیاز بیشتر به منابع آبی تحقیق حاضر انجام پذیرفت. در این پژوهش در خصوص مقایسه روش های مختلف آبیاری در فضای سبز شهری مشهد تحقیق به عمل آمد تا بتوان روش های مدیریتی مناسب با کم آبی و استفاده درست وبهینه از منابع را جهت استفاده بخش های مختلف مدیریت شهری اخذ نمود. ارزیابی روش آبیاری سنتی (تانکری) با روش آبیاری تحت فشار در فضای سبز و مقایسه اقتصای نشان داد که حجم آب مصرفی در سیستم آبیاری تحت فشار کمتر می باشد وهزینه های آبرسانی نزدیک به 40 درصد کاهش نشان می دهد.

لینک کمکی