فایل word مکان يابي عرصه هاي پخش سيلاب با استفاده از روش ارزيابي چند معياره وgis (مطالعه موردي حوزه آبخيز شهرک صنعتي اشتهارد کرج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مکان يابي عرصه هاي پخش سيلاب با استفاده از روش ارزيابي چند معياره وgis (مطالعه موردي حوزه آبخيز شهرک صنعتي اشتهارد کرج) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

جلوگیری از تخریب و نابودی منابع طبیعی و زیست بوم در صورتی امکان پذیرخواهد بود که برنامه ریزی اصولی و صحیح دربهره برداری و نگهداری آن تدوین گردد. در این راستا ذخیره و بهره برداری از رواناب ها توسط عملیات پخش سیلاب در مواقع نزول باران های شدید در سطح وسیع می تواند به افزایش ذخایر آب زیرزمینی وتامین اب مورد نیاز برای بخش های کشاورزی، شرب و صنعت کمک کند و همچنین با مهار سیل به عنوان راهکار مدیریتی سیل ومنابع آب به ویژه در ومناطق خشک و نیمه خشک، بسیاری از پیامدهای منفی زیست محیطی را می توان به تبع آن تقلیل داد.مهم ترین و اولین گام در انجام طرح پخش سیلاب مکان یابی مناطق مستعد برای پخش سیلاب و نفوذ آب به داخل سفره های زیرزمینی است. تحقیق حاضر با استفاده از شیوه ای از روش ارزیابی چند معیاره MCDM به نام ترکیب خطی وزن دار WLC با به کارگیری فن آوری GIS و روش وزن دهی AHP و مدل Fuzzy به تعیین مناطق مناسب پخش سیلاب به عنوان هدف اصلی در شهرک صنعتی اشتهارد پرداخته است. با بررسی های صورت گرفته سه معیار در سطح اول تصمیم گیری انتخاب شدند که عبارتند از: منابع آبی وهیدرولوژی، منابع جغرافیایی و منابع اقتصادی و اجتماعی، با توجه به این سه معیار اصلی 14 لایه اطلاعاتی شامل: نفوذپذیری، آبدهی، سطح آب زیرزمینی، کیفیت آب، شیب، طبقات ارتفاعی، زمین شناسی، تراکم زهکشی، فاصله از نقاط روستایی، فاصله از نقاط شهری، فاصله از اماکن فرهنگی و مذهبی، فاصله از زیرساخت ها که باتوجه به اطلاعات قابل دسترس جمع آوری شدند و با تلفیق لایه های اطلاعاتی با روش wlc درنهایت مناطق مناسب برای پخش سیلاب با درجات متفاوت توان مطلوبیت تعیین گردید. نتایج حاکی از آن است که 5/96 درصد مناطق دارای توان بالا و 16/63 با توان مناسب می باشند و در مجموع می توان برای 22/5 درصد از حوزه در اولویت اول برنامه ریزی کرد. همچنین با مقایسه نتایج تحقیق با سامانه پخش سیلاب اجرا شده در شرق حوزه معلوم شد استفاده از مدل WLC و عوامل به کاربرد شده در فرایند مکان یابی پخش سیلاب کارایی بالایی دارند.

لینک کمکی