فایل word تعيين مقاومت آنتي بيوتيکي ايزوله هاي اشرشياکلي جدا شده از طيور درگير به بيماري کلي باسيلوز در نمونه هاي جدا شده از مرغداري هاي اطراف کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين مقاومت آنتي بيوتيکي ايزوله هاي اشرشياکلي جدا شده از طيور درگير به بيماري کلي باسيلوز در نمونه هاي جدا شده از مرغداري هاي اطراف کرمانشاه :


تعداد صفحات : 9

کلی باسیلوز طیور یکی از مهم‌ترین بیماری‌های ناشی از اشریشیاکلی است که موجب خسارات اقتصادی زیادی به صنعت پرورش مرغ می‌شود. با توجه به گسترش روزافزون مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی در این باکتری و ظهور سویه‌های مقاوم اشریشیاکلی این مطالعه با هدف تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در ایزوله‌های اشریشیاکلی جدا شده از موارد کلی باسیلوز در لاشه مرغ‌های ارجاعی به آزمایشگاه‌های تشخیص دامپزشکی در شهر کرمانشاه انجام گرفت. در مجموع الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی 500 ایزوله اشریشیاکلی به روش انتشار دیسکی ساده در دو فصل بهار و تابستان 1392 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در سه ماهه‌ی نخست سال بیش‌ترین مقاومت اشریشیاکلی به آنتی‌بیوتیک‌های کلروتتراسیکلین، اریترومایسین، اکسی‌تتراسیکلین و کلستین بوده و در فصل تابستان علاوه بر این چهار آنتی‌بیوتیک، آنتی-بیوتیک دانوفلوکساسین نیز مقاومت بالایی را از خود بروز داد. لذا باتوجه به روند رو به گسترش مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی لازم است با رعایت اصول مناسب تغذیه و بهداشت از ورود بیماری به فارم ممانعت شود. همچنین با انجام واکسیناسیون به موقع می‌توان از ابتلا طیور به بیماری‌های عفونی تا حد زیادی جلوگیری کرد تا به طبع از مصرف آنتی‌بیوتیک‌های مختلف کاسته شده و به سمت تولید فراورده‌های بدون آنتی‌بیوتیک گام برداریم.

لینک کمکی