فایل word اثر برنامه‌ريزي استراتژيک مشارکتي، انعطاف‌پذيري استراتژيک و رفتار شهروندي سازماني تغيير محور بر اجراي استراتژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر برنامه‌ريزي استراتژيک مشارکتي، انعطاف‌پذيري استراتژيک و رفتار شهروندي سازماني تغيير محور بر اجراي استراتژي :


تعداد صفحات : 33

با افزایش سطح تغییرات محیطی، برنامه­ریزی استراتژیک و اجرای درست و دقیق آن به‌عنوان راه­حلی سودمند برای حفظ موقعیت رقابتی و ادامه حیات سازمان مورد توجه محققان قرار گرفت. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، برنامه­ریزی و اجرای موفق، نیازمند مشارکت همه سطوح سازمان است و بدون همفکری آن‌ها رسیدن به این هدف با چالش­های متعددی همراه است. از طرفی انعطاف­پذیری استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور ازجمله عواملی هستند که نقش قابل توجهی بر اجرای استراتژی دارند. بر این اساس، هدف مقاله بررسی اثر برنامه­ریزی استراتژیک مشارکتی، رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور و انعطاف­پذیری استراتژیک بر اجرای استراتژی در صنایع کوچک و متوسط است. نوع پژوهش پیمایشی و نمونه آماری این پژوهش 243 نفر از مدیران و کارکنان شاغل در شرکت­های کوچک و متوسط مستقر در نواحی صنعتی کرمان است و برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از روش مدل سازی معادلات­ ساختاری و نرم افزارAMOS استفاده شد. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که برنامه­ریزی استراتژیک مشارکتی اثر مثبت و معناداری بر انعطاف­پذیری استراتژیک، رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور و اجرای استراتژی دارد. نتیجه دیگر این پژوهش آن است که انعطاف­پذیری استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور نیز اثر مثبتی بر اجرای موفق استراتژی دارند.

لینک کمکی