فایل word انتخاب سيستم آر.اف.ان.دي مناسب به منظور پياده سازي در زنجيره تامين با بکارگيري تکنيک تاپسيس وديماتل- تحليل شبکه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word انتخاب سيستم آر.اف.ان.دي مناسب به منظور پياده سازي در زنجيره تامين با بکارگيري تکنيک تاپسيس وديماتل- تحليل شبکه اي :


تعداد صفحات : 25

با جهانی‌شدن بازارها و فشردگی روز افزون رقابت در فضای اقتصادی جدید، سازمان‌ها ابتدا دریافتند که برای بقاء در این بازارها باید بتوانند همگام با تغییرات پیشرفت و تغییر کنند. پس از مدتی سازمان‌ها به این نتیجه رسیدند که برای موفق‌بودن در بازار، نه تنها خود باید سریع و چابک باشند بلکه تأمین‌کنندگان آنها و نیز شبکه توزیع محصولاتشان بایستی دارای هماهنگی بالا و انعطاف مناسب باشد. مجموعه این طرز تفکر باعث شکل‌گیری مفاهیم «مدیریت زنجیره تأمین» در چند سال اخیر گردیده است. با توجه به اهمیت ردیابی کالا در سرتاسر زنجیره تأمین و نقش فناوری آر.اف.آی.دی در تحت‌کنترل داشتن فرآیند حرکت موجودی‌ها در داخل و خارج سازمان، همچنین کمک به شرکت‌های خواستار پیاده‌سازی این فناوری، مسئله اصلی تحقیق در این پژوهش، شناسایی و بررسی معیارهای انتخاب سیستم‌های آر.اف.آی.دی و انتخاب مناسب‌ترین سیستم برای استفاده در فرآیند زنجیره تأمین می‌باشد. شایان ذکر است که با توجه به تعدد معیارهای انتخاب سیستم‌های آر.اف.آی.دی، برای انتخاب مناسب‌ترین سیستم از میان سیستم‌های قابل‌قبول، می‌بایست از مدل‌های تصمیم‌‌گیری چند معیاره بهره برد که با توجه به نوع تحقیق انجام‌شده در سازمان بهزیستی استان قم، از بین مدل‌های تصمیم‌‌گیری، از فرآیند تحلیل شبکه‌ای با ادغام روش‌های دیماتل و تاپسیس استفاده شده‌است و جهت پیاده‌سازی مدل از نرم‌افزار سوپر دسیژن به‌کار گرفته شده‌است.

لینک کمکی