فایل word تاثير تجربه موزه‌اي بر صلاحيت بين‌فرهنگي با رويکرد معادله ساختاري (مورد مطالعه دانشجويان ايراني و افغانستاني)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير تجربه موزه‌اي بر صلاحيت بين‌فرهنگي با رويکرد معادله ساختاري (مورد مطالعه دانشجويان ايراني و افغانستاني) :


تعداد صفحات : 37

رسیدن به پذیرش اجتماعی و احترام به تنوع فرهنگی نیازمند شناخت و آگاهی از تفاوت‌های نگرشی و رفتاری بین افراد مختلف جوامع چندفرهنگی است. محیط دانشگاهی به عنوان یکی از مهمترین مراکز آموزشی و مکانی که شرایط حضور افراد با پس‌زمینه‌های مختلف فکری و فرهنگی را فراهم می‌آورد، نقش بسیار مهمی در ارائه این شناخت به دانشجویان را بر عهده دارد. همچنین با توجه به تغییر تفکر و کارکرد موزه‌ها در قرن اخیر و تمرکز آنان بر مسائل اجتماعی، یادگیری، منافع و نیازهای عمومی می‌توان گفت که موز‌­ه‌ها در ارائه شناخت و آگاهی از تفاوت‌های فرهنگی تاثیر فوق‌العاده‌ای دارند. هدف این مقاله بررسی تاثیر تجربه موزه­ای در محیط دانشگاه بر صلاحیت بین­فرهنگی دانشجویان ایرانی و افغانستانی است. چارچوب مفهومی این مطالعه بر اساس مدل دردورف از صلاحیت بین­فرهنگی تنظیم گردیده و در قالب آن یک فرضیه­‌ اصلی مطرح شده است. این پژوهش در دسته پژوهش‌های توسعه‌ای است به شیوه پیمایش و با استفاده از پرسشنامه و برگزاری نمایشگاه در قالب تجربه موزه­ای بین دانشجویان ایرانی و افغانستانی دانشگاه خوارزمی انجام گرفته است. برای تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. بر مبنای یافته­های تحقیق می­توان گفت ارائه شناخت از طریق تجرب موزه‌ای بر صلاحیت بین­فرهنگی تاثیر دارد.

لینک کمکی