فایل word اپيدميولوژي و روند مرگ از بيماري سل در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اپيدميولوژي و روند مرگ از بيماري سل در ايران :


تعداد صفحات : 10

چکیده:مقدمه: سالانه حدودا 5/1 میلیون مرگ به دلیل سل در جهان رخ می دهد و مرتبه دهم در بار جهانی بیماری ها را به خود اختصاص داده است و انتظار می رود تا سال2020 رتبه خود را حفظ کند. از سویی اطلاعات مربوط به مرگ و علل آن در جهت ارزیابی وضعیت سلامت منطقه و تحلیل برنامه های بهداشتی و انجام مداخلات، لازم و ضروری می باشد.مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از داده های مرگ در ایران از سال 1385 تا 1389 که توسط وزارت بهداشت و درمان منتشر شده است استفاده گردید. داده های مربوط به مرگ ناشی از انواع سل در طی دوره مطالعه و میزان مرگ و میر براساس سن، جنس و محل سکونت بررسی شد و روند مرگ ناشی از انواع سل تعیین گردید، آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار اکسل 2016 انجام گرفت.یافته ها: در مجموع پنج سال مطالعه موارد مرگ به دلیل سل 7/60 درصد مربوط به جنس مذکر و 3/39 درصد مربوط به جنس مونث و بیشترین میزان به علت سل ریوی با 7/87 درصد بود. همچنین مرگ از انواع سل در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی و در گروه سنی بالای 70 سال بیشترین تعداد مرگ مشاهده شد.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که روند مرگ به دلیل انواع سل رو به کاهش است ولی این روند بسیار کند می باشد. به منظور نیل به اهداف توسعه هزاره باید اقدامات اساسی مانند آموزش، بیماریابی، درمان به موقع مورد توجه قرار گیرد.

لینک کمکی