فایل word بررسي عوامل خطر پوکي استخوان : مطالعه مروري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل خطر پوکي استخوان : مطالعه مروري :


تعداد صفحات : 13

زمینه و اهداف: پوکی استخوان یک بیماری اسکلتی سیستمیک است، که هر ساله شکستگی های ناشی از آن هزینه اقتصادی و اجتماعی گزافی را بر سیستم درمانی کشور و مردم وارد می کند، لذا مطالعه حاضر با هدف مروری بر بررسی عوامل خطر پوکی استخوان انجام شده است.مواد و روش ها: مقاله حاضر از نوع مروری (Narrative review) بوده و در آن مقالات منتشر شده به زبان فارسی و انگلیسی در پایگاههای Google scholar، SID، PubMed، Science Direct از سال 2000تا 2016 میلادی و با استفاده از واژگان کلیدی osteoporosis، Bone density ، Risk factor، Bone Mineral Density، Age، Sex، BMI و Menopause بررسی شد. یافته ها: در بررسی 19 مقاله در این مطالعه مهمترین عوامل خطر در ابتلا به پوکی استخوان بر حسب نسبت شانس، سن بالای 60 سال 9/22 (19)، نمایه توده بدنی (BMI) کمتر از 25، 2/4 (22)، عدم فعالیت بدنی 1/2 (20) و ورزش کمتر از 3 ساعت در هفته 8/2 (21)، تعداد زایمان بیش از 3 بار 1/2 (22)، مصرف قلیان 7/12 (20) و یائسگی 6/29 (23)، مصرف لبنیات پایین 2/34 (23)، سابقه خانوادگی 3/2 (23)، استفاده از گلوکوکورتیکوئیدها 6/3 (22) بودند.نتیجه گیری: مهمترین عوامل خطر ابتلا به پوکی استخوان ذکر شده در مطالعات مورد بررسی مربوط به سبک زندگی افراد و به عبارتی قابل تعدیل بودند و لذا لازم است تا برنامه های سلامت، توجه به تغذیه و فعالیت بدنی از دوران کودکی و نوجوانی مورد توجه سیاستگزاران سلامت قرار گیرد.

لینک کمکی