فایل word جايگاه روشهاي مولکولار اپيدميولوژي در عفونتهاي روده اي از يک نگاه ديگر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جايگاه روشهاي مولکولار اپيدميولوژي در عفونتهاي روده اي از يک نگاه ديگر :


تعداد صفحات : 10

امروزه روشهای تایپینگ ملکولی نقش اساسی در بسیاری از معضلات حوزه پزشکی ایفا می نمایند. این تکنیکها که هر روزه با معرفی روشهای جدید سبب افزایش دقت نتایج حاصله خود شده اند. همچنین توانسته اند ما را به فهم بهتری در تحلیل وضع موجود قادر نموده، در معظلات سیستم بهداشتی راهنمایی نمایند تا با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از وقوع همه گیری های بعدی جلوگیری شود.هدف این روشها پی بردن به منشا کانون انتشار با مطالعه عوامل عفونی شناسایی شده میباشد هدف این روشهای با مطالعه ارتباط عفونت ایزوله شده و مقایسه نتایج به منشاء کلونیزه هست. همچنین کمک به تمایز آلودگی های محیطی از گونه های عفونی زا نموده و ردیابی عفونتهای بیمارستانی از منشا انتشار میباشد. هم اکنون این روشها در مراکز و سیستم های بهداشتی و بیمارستانی بکار گرفته شده اند و توانسته اند سهم بسزایی در کاهش هزینه های درمانی ایفا نمایند. یکی از این روشها روش پالس فیلد ژل الکتروفورز هست. استقرار این سیستم با توجه به ویژگی های فنی آن در کل کشور جهت دست یابی به اهداف فوق نیازمند بودجه سنگینی هست تا با تشکیل یک شبکه کشوری تمامی رخداد ها قابل ثبت و پیگیری باشند. انجام این مهم بدون حمایت سازمان مسئول در سیستم بهداشتی و مراکز تحقیقاتی بر نمی آید. در این مقاله سعی شده تا با بررسی ویژگی ها و محدودیت های روش پالس فیلد ژل الکتروفورز، و بررسی توانمندی موجود در کشور توانمندی موجود کشور آشنا شده و نیز مدلی کاربردی ارائه شود که کمک کننده سیستم بهداشتی دراعلام هشدارهای لازم باشد. امید است تا با نظرات اصلاحی صاحب نظران عزیز بتوان سیستم مناسب جهت تحقق این هدف دست یافت.

لینک کمکی