فایل word بررسي حذف رنگ متيلن بلو از محلول هاي آبي با استفاده از زغال تهيه شده از زائدات درخت پسته کوهي و مطالعات سنيتيک، ايزوترم و ترموديناميک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي حذف رنگ متيلن بلو از محلول هاي آبي با استفاده از زغال تهيه شده از زائدات درخت پسته کوهي و مطالعات سنيتيک، ايزوترم و ترموديناميک :


تعداد صفحات : 16

زمینه و هدف: با توجه به کمبود آب و گسترش روز افزون واحد های صنعتی تصفیه فاضلاب صنعتی یک امر ضروری است، که در این میان فاضلاب رنگی حائز اهمیت خاصی می‌باشد. هدف از این مطالعه تصفیه فاضلاب حاوی رنگ متیلن بلو با استفاده از زغال تهیه شده از زائدات درخت پسته کوهی می‌باشد. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. تاثیر پارامترهای از قبیل نوع فعال سازی (فعال سازی فیزیکی ، شیمیایی با جوشاندن و شیمیایی بدون جوشاندن) دوز های جاذب( 0.02-0.04-0.06-0.08 و 0.1 گرم)، غلظت های رنگ ( 200، 300، 400 و 500 میلی گرم بر لیتر) ، زمان های( 5،10،20،30،60، و 120 دقیقه) ، pH (2، 4، 6، 8 و 10) و دما (10،20،30و40) مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج آزمایش‌ها نشان داد حداکثر میزان حذف از طریق فعالسازی شیمیایی با جوشاندن بود به طوری که در شرایط غلظت رنگ 200 میلی گرم برلیتر رنگ ، میزان جاذب 2 گرم در لیتر ، زمان تماس 10 دقیقه ، دمای 40 درجه سانتی گراد و 6= pH 99درصد بود. نتیجه گیری: با توجه به ظرفیت بالایی که کربن تولیدی از پسته کوهی داشت می توان به عنوان یک جاذب مناسب، ارزان و بومی برای تصفیه آلاینده های آب و فاضلاب مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی