فایل word تحليل وضعيت توليد برنامه‌هاي ورزشي تلويزيون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل وضعيت توليد برنامه‌هاي ورزشي تلويزيون :


تعداد صفحات : 24

هدف این تحقیق، بررسی وضعیت موجود تأمین محتوای برنامه­های ورزشی تلویزیون و عوامل پیدایش آن و تبیین وضعیت مطلوب بود. روش این پژوهش، کیفی و از نوع نظریه زمینه­ای یا مبنایی بود. جامعه آماری پژوهش برگرفته از دو بخش متخصصان رسانه­ای درون سازمان صدا و سیما و خارج از سازمان بود. متخصصان سازمان صدا و سیما شامل سه گروه تهیه­کنندگان، کارگردانان و نویسندگان برنامه­های ورزشی، مدیران گروه­های ورزش تلویزیون و سیاست­گذاران ورزش سازمان صدا و سیما بودند و در بخش متخصصان رسانه­ای بیرون از سازمان صدا و سیما نیز از نظرات متخصصان رسانه­ای/ورزشی و اساتید دانشگاه استفاده شد. روش‌ نمونه‌گیری نظری و ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساخت­یافته بود. با اینکه پس از انجام 17 مصاحبه به این نتیجه دست یافتیم که اطلاعات جدید همان تکرار اطلاعات قبلی است، به منظور افزایش تنوع و غلظت مفهومی بیشتر نظریه، تا 20 مصاحبه انجام شد. یافته­ها اذعان داشت که برای تأمین محتوای چندوجهی و مطلوب، باید تلویزیون از انحصار دولت خارج شود تا با تمرکززدایی و ایجاد فضایی مبتنی بر شایسته سالاری بتوان تعامل و همکاری تلویزیون و متولیان ورزش را ایجاد کرد. بنابراین، استفاده از کارشناسان و متخصصان در تولید محتوا، تأمین محتوا بر اساس نرم­افزارهای آنالیز، تشکیل گروه مطالعاتی پیش از تولید، سهم­بندی عادلانه مؤلفه­های ورزش، دعوت از صاحب­نظران با تخصص­های مختلف در برنامه، شناخت نیازهای واقعی مخاطبان و تعامل دو سویه با آن­ها می­تواند چنین رویکردی را محقق سازد.

لینک کمکی