فایل word رابطه سبک‌هاي سه‌گانه دلبستگي با افسردگي و اضطراب در بين دانش‌آموزان دختر پايه هفتم و هشتم شهر تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه سبک‌هاي سه‌گانه دلبستگي با افسردگي و اضطراب در بين دانش‌آموزان دختر پايه هفتم و هشتم شهر تبريز :


تعداد صفحات : 33

هدف از مطالعه حاضر بررسی مقایسه‌ای سبک‌های سه گانه دلبستگی در نوجوانان دارای نشانه‌های درونی‌سازی افسردگی و اضطراب می‌باشد. از میان دانش‌آموزان دختر پایه هفتم و هشتم شهر تبریز تعداد 150 نفر با دامنه سنی 13-12 سال بعنوان گروه نمونه انتخاب شدند. برای انتخاب آزمودنی‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای استفاده شد. والدین آزمودنی­ها و دانش‌آموزان، پرسشنامه اضطراب اسپنس (1998) را تکمیل کردند. سپس دانش‌آموزان پرسشنامه افسردگی نوجوانان کوتچر (2003) را تکمیل نمودند و در مرحله بعد پس از غربالگری آزمودنی‌ها 50 نفر دانش‌آموز دارای نشانه‌های اضطرابی، 50 نفر دانش‌آموز دارای نشانه‌های افسردگی، 50 نفر دانش‌آموز عادی انتخاب و در مرحله آخر پرسشنامه روابط میانی دلبستگی هالپرن و کاپنبرگ (2006) را والدین 150 دانش‌آموز تکمیل نمودند. نتایج بررسی نشان داد سبک­های دلبستگی در بین دو گروه از نوجوانان تفاوت های معنی داری با هم دارند.

لینک کمکی