فایل word بازتاب فرودستي و خشونت عليه زنان در رمان الکافرة علي بدر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بازتاب فرودستي و خشونت عليه زنان در رمان الکافرة علي بدر :


تعداد صفحات : 29

یکی از توقعات و انتظارات رو به تحول در روابط و مناسبات شخصی در عصر مدرن، پدیـده خشونت علیه زنان در محیط خانواده و بدل شدن آن به مساله­ای اساسی است و از آنجا که خشونت علیه زنان باعث اختلال در کارکرد اساسـی خـانواده و منجر به گسـیختگی خـانواده مـی­شـود کـه انـواع آسیبهای اجتماعی را در داشته و در چنین خانواده­هایی، فرزندانی مستبد، بدون اعتماد بنفس و نابهنجار پرورش می­یابند هـدف از پـژوهش حاضـر، تحلیل پیرامـون جامعـه پـذیری جنسیتی و تجربه خشونت توسط زنان در رمان و بررسی سیمای خشونت علیه زن در رمان با استناد به رمان و تکیه بر نقد اجتماعی و به کارگیری روش توصیفی و تحلیلی است یافته­ها حاکی از آن است که بازتاب نابرابری قدرت در جامعه را به شکل خشونت در رمان شاهد هستیم و کنترل مردان توسط زنان و جامعه پذیری جنسیتی به این امر دامن می­زند و وابستگی زنان به مردان و محرومیت از تحصیل نیز در این امر مؤثرند و نویسنده بی پروا با بازنمایی خشونت های رایج در اجتماع را به تصویر می­کشدو عناصر رمان پیوندی نزدیک با جامعه­ی عراق و پیوندها و مناسبات این جامعه دارد تمِ اصلی این رمان رنج است که اشکال گوناگون فیزیکی و روانی را شامل می­شود که از رنج گسست روابط انسانی و وضعیت متشنج در خانواده و جامعه، رنج فشار اقتصادی و اجتماعی و حتی دینی حاکم، رنج شرایط نابسامان زنان در جامعه است.

لینک کمکی