فایل word شناسايي و تعيين فراواني قارچ‌هاي ساپروفيت در مرحله لاروي ماهيان قزل‌آلاي رنگين‌کمان در مراکز تکثير استان آذربايجان‌غربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي و تعيين فراواني قارچ‌هاي ساپروفيت در مرحله لاروي ماهيان قزل‌آلاي رنگين‌کمان در مراکز تکثير استان آذربايجان‌غربي :


تعداد صفحات : 12

شناسایی و بررسی­های اپیدمیولوژیکی آلودگی­های قارچی در مراکز تکثیر اهمیت زیادی در پیشگیریاز مرگ­ومیر و ضررهای اقتصادی متعاقب آن دارد. در بررسی حاضر 5 مرکز تکثیر قزل­آلای رنگین­کمان در استان آذربایجان­غربی مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه­گیری بر اساس جداول استاندارد سازمان دامپزشکی ایران صورت پذیرفت. کیفیت آب مراکز نیز مورد آزمایش قرار گرفت. برای کشت قارچ­ها از محیط سابارو دکستروز آگار استفاده شد، سپس به روش مشاهده میکروسکوپی با بررسی اندام­های تولیدمثلی قارچ­ها، نوع آن­ها شناسایی گردید. در بررسی حاضر از 5 مرکز تکثیر مورد مطالعه، 4 جنس مختلف از قارچ­های ساپروفیتی جدا گردید که به ترتیب عبارت بودند از: ساپرولیگنیا، پنی­سلیوم، آسپرژیلوس و آچلیا. جنس­های ساپرولیگنیا با 48/1±8/7 درصد بیشترین و آچلیا با 83/0±8/0 درصد کمترین موارد آلودگی را نشان دادند. طبق یافته­های این مطالعه، مراکز تکثیر لارو ماهی قزل­آلای رنگین­کمان استان آذربایجان­غربی از لحاظ آلودگی قارچی در وضعیت بهداشتی مطلوبی به سر نمی­برند. با توجه به این­که کیفیت آب مراکز تکثیر دارای کیفیت قابل قبول بود، آلودگی قارچی احتمالاً در ارتباط با کیفیت آب نبوده است.

لینک کمکی