فایل word نقش ويتامين‌A در پيشگيري از صدمات جنيني ناشي از تزريق ليپوپلي‌ساکاريد باکتري اشريشيا کولاي در موش صحرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش ويتامين‌A در پيشگيري از صدمات جنيني ناشي از تزريق ليپوپلي‌ساکاريد باکتري اشريشيا کولاي در موش صحرايي :


تعداد صفحات : 18

لیپوپلی‌ساکارید­ها از عوامل آسیب‌‌رسان به جنین در طی مراحل رشد می‌باشند. تاخیر در رشد جنین­، مرگ داخل رحمی جنین، جذب جنینی و زایمان زودرس، با استرس اکسیداتیو ناشی از لیپوپلی‌ساکارید­ها مرتبط می­باشد. در تحقیق حاضر اثر محافظتی ویتامین ­Aدر برابر صدمات جنینی ناشی از لیپوپلی‌ساکاریدها‌ در موش صحرایی بررسی شد. در این مطالعه تجربی تعداد 48 سر موش ­صحرایی آبستن به 4 گروه تقسیم و در روزهای 15 تا 17 آبستنی، به موش­های گروه­های اول و دوم، مقدار 75 میکروگرم به ازای هر ­کیلوگرم وزن بدن از لیپوپلی­ساکارید باکتری اشریشیاکولای به صورت داخل صفاقی تزریق شد. همچنین موش­های­ گروه­های دوم و سوم یک هفته قبل از تزریق لیپوپلی­ساکارید، روزانه مقدار 100 میلی­گرم بر کیلوگرم وزن بدن، ویتامین ­A به صورت داخل عضلانی دریافت کردند. به موش­هایگروه چهارم به عنوان شاهد­، برای مشابه‌سازی استرس تزریق، دارونما تزریق شد. در روز 18 تمامی موش­ها آسان­کشی شدند. تعداد جنین‌های زنده و مرده شمارش شده، سپس جنین­های زنده وزن گردیده و طول تاج­-کفل، متا­کارپ، متاتارس، بندهای انگشتان دست و پا و جناغ اندازه­گیری شد. همچنین در کبد­­ مادر،کبد جنین و جفت، میزان مالونیل­دی­آلدئید و گلوتاتیون اندازه­گیری شد. تجویز لیپوپلی‌ساکارید به­طور معنی‌داری موجب افزایش تلفات جنینی، کاهش وزن جنین و طول تاج­-کفل در جنین‌های زنده و کاهش استخوانی شدن اسکلت در متا­کارپ، متاتارس، بندهای انگشتان دست و پا و جناغ شد (05/0p<). تجویز همزمان ویتامین ­A و لیپوپلی‌ساکارید موجب کاهش آسیب‌های ناشی از لیپوپلی‌ساکارید و بهبود صدمات مربوطه شد که نشان­دهنده قدرت حفاظتی ویتامین ­Aدر برابر عوارض ناشی از لیپوپلی­ساکارید­ها در جنین می­باشد.

لینک کمکی