فایل word تأثير اعتماد اجتماعي بر عملکرد استراتژيک با نقش ميانجي نوآوري در شرکت‌هاي توليدي شهرستان سنندج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير اعتماد اجتماعي بر عملکرد استراتژيک با نقش ميانجي نوآوري در شرکت‌هاي توليدي شهرستان سنندج :


تعداد صفحات : 52

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر اعتماد اجتماعی بر عملکرد استراتژیک با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری در شرکت­های تولیدی شهرستان سنندج بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت­های تولیدی شهرستان سنندج که بالای سه سال سابقه فعالیت دارند تشکیل می­دادند. روش نمونه­گیری مورداستفاده در این پژوهش تصادفی ساده بود. با توجه به این‌که در این پژوهش از هر شرکت، سه گروه از پرسنل (مدیرعامل- مدیر تولید- مدیر فروش و بازاریابی) شرکت­های تولیدی شهرستان سنندج انتخاب شد؛ نمونه آماری 111 نفر انتخاب گردید. برای جمع­آوری داده­ها جهت تجزیه‌وتحلیل از پرسش نامه­های استاندارد: پرسش نامه نوآوری، اعتماد اجتماعی و عملکرد استراتژیک به ترتیب با پایایی (795/0، 814/0، 779/0) استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که در شرکت­های تولیدی شهرستان سنندج، اعتماد از طریق نوآوری بر عملکرد استراتژیک تأثیر معنادار و مثبتی دارد. اعتماد و نوآوری ازجمله پیشایندهای عملکرد استراتژی هستند که با افزایش آن­ها میزان عملکرد استراتژیک نیز به‌طور مستقیم افزایش پیدا می­کند.

لینک کمکی