فایل word شناسايي چالش هاي پيش روي صنعت برق الکترونيک و ارائه مدلي براي ارتقاي سطح فروش محصولات با استفاده از روش مدل سازي معادلات ساختاري(مطالعه موردي: صنعت برق الکترونيک استان آذربايجان شرقي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي چالش هاي پيش روي صنعت برق الکترونيک و ارائه مدلي براي ارتقاي سطح فروش محصولات با استفاده از روش مدل سازي معادلات ساختاري(مطالعه موردي: صنعت برق الکترونيک استان آذربايجان شرقي) :


تعداد صفحات : 37

هدف از انجام این تحقیق شناسایی چالش­های پیش روی صنعت برق الکترونیک استان آذربایجان شرقی و ارائه مدلی برای ارتقای سطح فروش این محصولات می­باشد. پژوهش حاضر از بعد هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پژوهشی، توصیفی می­باشد. جهت جمع‌آوری داده از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی سؤالات پرسش نامه توسط متخصصان حوزه مربوط و به خصوص استاد راهنما مورد تأیید قرار گرفت. برای این منظور ابتدا از روش تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی عوامل اثرگذار بر کارآمدی صنعت الکترونیک استفاده شد، که 18 گروه عامل در این راستا شناسایی و در قالب 4 گروه کلی؛ تقویت درونی (مانند طراحی محصول جدید، بازار، فروش) و عوامل کلان فضای کسب و کار (مانند فنی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی) و تقویت زیرساخت­های درونی (مانند آزمایشگاه، طراحی تراشه، تکنولوژی روز) و عوامل محیط صنعت (مانند مصرف کنندگان، مشتریان، رقبا) مورد دسته بندی قرار گرفتند. سپس با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری اثر مداخله­گر عوامل بازاریابی، رقابتی و تحقیقاتی و همچنین اثر تعدیل گر عوامل خرید حرفه­ای و امکان طراحی تراشه مورد آزمون قرار گرفت.

لینک کمکی