فایل word تأثير نظام مالکيت ارضي بر تحولات علمي و فرهنگي دور? تيموري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير نظام مالکيت ارضي بر تحولات علمي و فرهنگي دور? تيموري :


تعداد صفحات : 32

چکیده: فایل word تأثير نظام مالکيت ارضي بر تحولات علمي و فرهنگي دور? تيموري شکوفایی علمی و فرهنگی دور تیموری که گاهی از آن با عنوان رنسانس تیموری یاد می‌ شود ، نیازمند حمایت‌ های اقتصادی بود ، و نمی‌ توان آن را تنها بر اساس علایق فردی برخی از سلاطین تیموری به علم و دانش تبیین کرد . در مقال حاضر با رویکرد تاریخ‌ نگاران عقلانیت نقاد توضیح می‌ دهیم که نظام اقتصادی و مالیاتی و زمین‌ داری دور تیموری ، که نمون شاخص آن با نام سیورغال شناخته می‌شود ، گرچه از طرف حکومت مرکزی متناسب با زیست‌ بوم سیاسی و اجتماعی آن دوره و در راستای اهداف اقتصادی و سیاسی حکام اعمال شد ، ولی تبعات پیش‌بینی نشده‌ ای داشت که یکی از آن‌ها ایجاد زمین مناسبی برای حمایت از نهادهای علمی و فرهنگی آن دوره بود. کلمات کلیدی : علم دور تیموری ، سیورغال ، اقتصاد دور تیموری، عقلانیت نقاد،

لینک کمکی