فایل word انعکاس جشن‌هاي ملّي و مذهبي عصر غزنوي در آيينة تاريخ بيهقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word انعکاس جشن‌هاي ملّي و مذهبي عصر غزنوي در آيينة تاريخ بيهقي :


تعداد صفحات : 29

یکی‌از مظاهرتمدن، نزد هر ملتی جشن‌هاست که ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم یک جامعه دارند. ابوالفضل بیهقی دبیر رسایل دربار غزنوی ازجمله نویسندگانی است که به‌طور غیرمستقیم در اثر گران سنگ خود (تاریخ بیهقی) به جشن‌های عصر خویش پرداخته است.مسئله اصلی پژوهش پاسخ به این سؤال است: جشن‌های ملّی و مذهبی عصر غزنوی در تاریخ بیهقی چگونه انعکاس یافته است ؟پژوهش حاضر با هدف مشخص کردن انعکاس جشن‌های ملّی و مذهبی دوره غزنویان، در کتاب تاریخ بیهقی انجام شده است. به این منظور با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به مطالعه دقیق تاریخ بیهقی پرداخته و تمامی مفاهیم و واژه هایی که در زمینه جشن‌های ملّی و مذهبی بار معنایی داشته اند، استخراج و تفسیر شده است.بر اساس یافته‌های پژوهش، بیهقی در اثر معروف خود، به خوبی توانسته است، بازتاب جشن‌های ملّی و مذهبی عصر غزنوی را به تصویر بکشد. بازتاب جشن‌های ملّی و مذهبی عصر غزنوی را به تصویر بکشد.

لینک کمکی