فایل word فرقه وهابيت و اهداف سياسي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word فرقه وهابيت و اهداف سياسي آن :


تعداد صفحات : 20

وهابیت بعنوان یکی از فرق اسلامی با یاری خواهی از اندیشه های ابن تیمیه و دیگران در قرون هفتم و هشتم هجری قمری و ماقبل، در قرن دوازدهم هجری قمری به وسیله محمد بن عبدالوهاب بنیان گذاشته شد. این مقاله به چگونگی پیدایی و سازکارهای سیاسی آن به لحاظ پشتیبانی فکری و عملی وهابیت می پردازد. چیستی پایه های پیدایی و پشتیبانی سیاسی فرقه وهابیت سوال اصلی تحقیق را تشکیل می دهد. اینکه گذشته گرایی غیرعقلی و سلفی گری غیراجتهادی پایه فکری فرقه وهابیت بوده و با گذشت زمان وهابیت به وسیله استعمار و دشمنان اسلام هدایت شده است، پاسخی است که به عنوان فرضیه به سوال اصلی داده می شود. نوع تحقیق و مطالعه کتابخانه ای و توصیفی است. پیشینه تحقیق مبتنی است بر مطالعه موارد تاریخی از لابلای کتابها ومقالات مرتبط و مراجعه به برخی از سایت ها و صاحبنظران که عمدتا نگاه نقدی و غیرتاییدی نسبت به افکار و آراء وهابیت و آبشخورهای نظری آن دارند.

لینک کمکی