فایل word تأثيرپذيري ترجمه‌هاي تحت‌اللفظي و جمله‌به‌جمل? قرآن کريم از حرف باء سببيت (مطالع? موردي سور? بقره و آل‌عمران در ترجم? مُعزّي و آيتي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثيرپذيري ترجمه‌هاي تحت‌اللفظي و جمله‌به‌جمل? قرآن کريم از حرف باء سببيت (مطالع? موردي سور? بقره و آل‌عمران در ترجم? مُعزّي و آيتي) :


تعداد صفحات : 32

بهترین شکل آن را معادل‌سازی کند. یکی از این اصول توجه به معانی حرف جرّ «باء» است. هدف از این پژوهش، آشنایی با عملکرد مترجمان قرآن، آیتی1 (جمله‌به‌جمله) و معزّی2 (تحت‌اللفظی) در معادل‌یابی حرف «باء» سببیّت است. بنا‌براین با بهره‌گیری از تفاسیر و منابع دستوری زبان مبدأ و مقصد و روشی استقرایی و توصیفی تحلیلی، به ‌بررسی و نقد دو ترجم آیتی و معزّی از معنای سببیت حرف جرّ «باء» پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد به‌دلیل پایبندی به قواعد دستوری زبان مبدأ و رعایت اصل امانت‌داری، بهترین معادل‌سازی در ترجم معزی نمود دارد، ولی چون در ترجمه‌های کنونی، زبان معیار روز ملاک هست، بنابراین ترجم آیتی علاوه بر رعایت قواعد دستوری زبان مبدأ، بیشتر به زبان مقصد نزدیک بوده و به قواعد دستوری روز نیز بیشتر پایبند است، بنابراین ترجمه‌ای مأنوس‌تر است.

لینک کمکی