فایل word بررسي صحت و دقت روش قطاعي در نمونه‌برداري جنگل‌هاي ارس امين‌آباد، فيروزکوه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي صحت و دقت روش قطاعي در نمونه‌برداري جنگل‌هاي ارس امين‌آباد، فيروزکوه :


تعداد صفحات : 17

در این پژوهش با هدف بررسی قابلیت روش قطاعی در نمونه­برداری جنگل­های ارس و مقایسه آن با روش متداول قطعه‌نمونه دایره­ای، ابتدا یک قطعه 5/12 هکتاری به‌صورت پیوسته برداشت و نقشه موقعیت مکانی درختان تهیه شد. بر اساس عوارض زمین (یال و دره) هفت قطعه مشخص شد. برای روش قطاعی چهار قطاع 45 درجه به‌صورت منظم در هر قطعه مشخص و تعداد در هکتار جنگل محاسبه شد. شبکه­ای از قطعات نمونه دایره­ای به مساحت 10 آر و فواصل 50×50 متر نیز مشخص و تراکم برای هر قطعه محاسبه شد. با توجه به مشخص­بودن تراکم واقعی جنگل، صحت و دقت برآوردها محاسبه شد. برآوردهای تعداد در هکتار جنگل با آزمون­های t تک­نمونه و t جفتی به­ترتیب با مقادیر واقعی و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که از نظر آماری اختلاف معنی­داری بین روش­ها و همچنین با مقادیر واقعی در برآورد تراکم جنگل وجود ندارد. برآوردها در روش قطعه‌نمونه دایره­ای اشتباه نمونه­برداری کمتر و در روش قطاعی اریبی کمتری داشتند. از نظر شاخص ریشه میانگین مربعات خطا برای کل جنگل، روش قطاعی دقیق­تر از روش قطعه‌نمونه دایره­ای ارزیابی شد، اما واریانس مقادیر خطا در بخش­های مختلف جنگل در روش قطعه‌نمونه دایره­ای کمتر بود که نشان­دهنده ثبات بیشتر این روش است.

لینک کمکی