فایل word مقايسه اثر متغيرهاي مورفولوژيکي، ارتفاع از سطح دريا و جنس درخت بر توليد سقز بنه (Pistacia atlantica Desf.) در جنگل‌هاي استان چهار محال و بختياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه اثر متغيرهاي مورفولوژيکي، ارتفاع از سطح دريا و جنس درخت بر توليد سقز بنه (Pistacia atlantica Desf.) در جنگل‌هاي استان چهار محال و بختياري :


تعداد صفحات : 17

این پژوهش با هدف بررسی برخی متغیرهای تأثیرگذار بر مقدار تولید محصول سقز در جنگل­های استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. به این منظور در دو طبقه ارتفاعی 1600-1200 و 2000-1600 متر از سطح دریا، به­طور تصادفی درختان بنه در طبقات قطری مختلف انتخاب شدند. در هر طبقه ارتفاعی شش طبقه قطری و در هر طبقه قطری پنج تا شش پایه بنه نشانه­گذاری و اطلاعات درختان، شامل قطر برابرسینه، ارتفاع کل، ارتفاع تنه، قطر متوسط تاج و جنس آنها ثبت شد. درختان نشانه­گذاری شده، مورد بهره­برداری قرار گرفته و سقزهای استخراج­شده از درختان به­صورت جداگانه جمع­آوری و توزین شدند. نتایج نشان داد میانگین تولید سقز در جنگل­های استان به­طور متوسط 9/571 گرم است. قطر متوسط تاج، قطربرابر سینه و ارتفاع کل درختان تأثیر معنی­داری را در تولید سقز نشان دادند. جنس درخت نیز تأثیر معنی­داری را بر مقدار تولید سقز نشان داد، به­طوری ­که میانگین تولید سقز در درختان نر 1/608 گرم و درختان ماده 8/435 گرم به­دست آمد.

لینک کمکی