فایل word تأثير توده‌هاي دست‌کاشت کاج‌تهران و اقاقيا بر خصوصيات فيزيکي، شيميايي و انتشار دي‌اکسيد‌کربن خاک در فضاي سبز شهري تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير توده‌هاي دست‌کاشت کاج‌تهران و اقاقيا بر خصوصيات فيزيکي، شيميايي و انتشار دي‌اکسيد‌کربن خاک در فضاي سبز شهري تهران :


تعداد صفحات : 18

این پژوهش‌ برای بررسی تأثیر دو گونه کاج‌تهران و اقاقیا بر روی مشخصه‌های خاک و انتشار دی‌اکسید‌کربنخاک در پارک جنگلی خرگوش‌دره تهران انجام شد. از هر توده، چهار قطعه‌نمونه به ابعاد 20×20 متر به­صورت تصادفی انتخاب شد. نمونه‌برداری خاک از مرکز هر قطعه ‌نمونه تا عمق 10 سانتی­متری خاک انجام شد. همچنین در هر توده، مقدار انتشار گاز دی‌اکسید‌کربن در 35 نقطه اندازه‌گیری شد. برای بررسی اثر تغییر فصل در انتشار گاز دی‌اکسید‌کربن، اندازه‌گیری در دو فصل بهار و پاییز انجام گرفت. نتایج نشان داد که گونه اقاقیا نسبت به گونه کاج‌تهران، سبب افزایش پتاسیم، نیتروژن، فسفر، هدایت الکتریکی، کربن ‌آلی و ترسیب نیتروژن در خاک شد، ولی بین مشخصه‌های اسیدیته، مقدار ماده‌آلی، کربنات‌ کلسیم، جرم‌ مخصوص ظاهری، رطوبت، بافت ‌خاک و ترسیب ‌کربن اختلاف معنی‌داری بین دو گونه وجود نداشت.

لینک کمکی