فایل word بررسي ميزان فنول، فلاونوئيد کل و فعاليت آنتي اکسيداني عصاره گياه گل ماهور ( Verbascum cheiranthifolium Boiss. ) از منطقه کلکچال استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان فنول، فلاونوئيد کل و فعاليت آنتي اکسيداني عصاره گياه گل ماهور ( Verbascum cheiranthifolium Boiss. ) از منطقه کلکچال استان تهران :


تعداد صفحات : 13

گیاه Verbascum cheiranthifolium Boiss. از خانواده Scrophulariaceae، در طب سنتی ایران و کشورهای همسایه به صورت خوراکی و موضعی برای درمان بیماری ها به کار می رود. در این پژوهش برای اولین بار مقدار فنول، فلاونوئید کل و خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره قسمت های هوایی گیاه بومی ایران منطقه کلکچال تهران بررسی شد. برای سنجش میزان فنول و فلاونوئید به ترتیب از معرف های فولین سیو کالتیو و کلرید آلومینیوم و برای اندازه گیری پتانسیل آنتی اکسیدانی از روش DPPH استفاده شد. نتایج نشان داد محتوای فنولی و فلاونوئیدی برای نمونه ها به ترتیب 0/925میلی گرم گالیک اسید در هر گرم وزن خشک و 18/887 میلی گرم کوئرستین در هر گرم وزن خشک می باشد. در ارزیابی پتانسیل آنتی اکسیدانی به روش DPPH، مقدار IC50 برای BHT 72301/428 میکروگرم بر میلی لیترو برای عصاره 45829/364 میکروگرم بر میلی لیترمی باشد. در نتیجه خاصیت آنتی اکسیدانی این گیاه توان بالاتری در مقابل آنتی اکسیدان سنتزی BHT برخوردار است. نتایج این مطالعه نشان داد که این گیاه قدرت آنتی اکسیدانی خوبی در مقابل انواع سیستم های اکسیداتیو بوده و به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی در دسترس می تواند در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی