فایل word تحليلي بر زمينه‌هاي سياسي- اجتماعي ناکامي دولت محمد مرسي و موفقيت کودتاي سيسي در مصر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليلي بر زمينه‌هاي سياسي- اجتماعي ناکامي دولت محمد مرسي و موفقيت کودتاي سيسي در مصر :


تعداد صفحات : 28

هدف پژوهش حاضر ریشه‌یابی عوامل ناکامی دولت اخوان المسلمین مصر در طول سال‌های فعالیت آن با تاکید بر زمینه‌های سیاسی– اجتماعی عدم موفقیت بیداری اسلامی است. نتایج این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی انجام شد، نشان داد، زمینه‌های سیاسی– تاریخی نظیر میراث استعمار در مصر، وجود ساختار حکومت استبدادی، ارتش و نظامیان مصر؛ زمینه‌های فرهنگی – سیاسی نظیر ناهمگنی قومیتی و مذهبی جامعه و فرهنگ سیاسی در مصر و زمینه‌های سیاسی – اجتماعی نظیر ضعف مشارکت سیاسی، شخصی بودن قدرت سیاسی و اقتدار‌گرایی مبتنی بر هژمونی حزب حاکم از جمله زمینه‌های سقوط دولت محمد مرسی است.

لینک کمکی