فایل word قاعد? عدالت و انصاف و تاثير آن بر فقه و حقوق موضوعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word قاعد? عدالت و انصاف و تاثير آن بر فقه و حقوق موضوعه :


تعداد صفحات : 26

نوشتار پیش‌رو، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم عدالت و انصاف از دیدگاه فقها و حقوق دانان پرداخته و، در پی پاسخ به این پرسش است که اگر قاعد عدالت به مثاب یک قاعد فقهی است چه تأثیری برفقه و حقوق موضوعه دارد؟ این نوشته با فرض اینکه عدالت به معنای رعایت حقوق و عطا کردن حق به ذی حق است به بررسی دو دیدگاه مهم در این رابطه پرداخته است.و نظری دوم را تأیید کرده است.دیدگاه اول این است که : قاعد عدالت و انصاف به یک باب از ابواب فقهی اختصاص دارد. و دیدگاه دوم: قاعد عدالت و انصاف را مختص یک باب از ابواب فقهی ندانسته و آن را در هم ابواب فقهی و در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... جاری می‌داند.

لینک کمکی