فایل word سبکشناسي شعر شيخ رضا طالباني در مدح امام حسين(ع)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سبکشناسي شعر شيخ رضا طالباني در مدح امام حسين(ع) :


تعداد صفحات : 24

شیخ رضا طالبانی از شاعران برجسته و پرآوازه کلاسیک کُرد است که سروده‌های فراوانی به زبان‌های فارسی، عربی و ترکی نیز دارد. بارزترین درونمایه شعر او هجو است، با این حال به میدان هر فنی از شاعری که گام نهاده، به مثابه یک شهسوار ظاهر گشته است. شعر او به هر یک از این زبان‌ها که بوده باشد، خللی در سطح سروده‌ها و انشایش وارد نگشته است. طالبانی در ضمنِ چندین شعر که در مدح پیغامبر(ص) و اهل‌بیت او(ع) و ذکر مصایب ایشان سروده است، شعری در مدح و اظهار وفاداری به امام حسین(ع) با مطلع «لافت از عشق حسین است و سرت بر گردن است؟/ عشقبازی سر به میدان وفا افکندن است» دیده می‌شود. این جستار با روش تحلیلی- توصیفی به منظور کشف لایه‌های گونه‌گونِ زبانی، ادبی، بلاغی و نحوی و ژرف‌ساخت شعر طالبانی به نگارش درآمده است. طی این پژوهش سوای روشن شدن ویژگی‌های مهمی از قبیل روانی، وضوح، سادگی، خلوص، صراحت لهجه و ایمان عمیق به اندیشه و ایدئولوژی مطرح شده در شعر که از یکایک ابیات آن ملموس و مشهود است؛ به لحاظ سبک نیز بهره گرفتن از واژه‌های جهت‌دار و مؤکد برای تبیین و تفهیم معنا، تکیه بر صداها و آواهای دلالت‌دار و آهنگین در راستای تقویت لایه آوایی سبک، نمود یافتن برخی وجوه بلاغی از ویژگی‌های بارز این شعر است.

لینک کمکی