فایل word بررسي مؤلّفه‌هاي هوش هيجاني و شادي در سروده‌هاي«فرّخي سيستاني» و «منوچهري دامغاني»

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مؤلّفه‌هاي هوش هيجاني و شادي در سروده‌هاي«فرّخي سيستاني» و «منوچهري دامغاني» :


تعداد صفحات : 36

شادی از دید روانشناسی دارای ابعاد عاطفی، شناختی و اجتماعی است که ایجاد و بروز آن در کنار عوامل برون‌فردی مانند کامیابی‌های اجتماعی، درگرو عوامل درون‌فردی ازجمله هوش هیجانی است. با توجّه به ارتباطِ بین شادی و هوش هیجانی، مبنی بر این‌که شادی عوامل عاطفی، شناختی و اجتماعی را دربرمی‌گیرد و هوش هیجانی شامل خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مهارت­های اجتماعی است،این پژوهش پاسخ­گویی به این سؤال را مورد بررسی قرار داده است: دلیل فرحناکی بیشتر سروده‌های فرخی و منوچهری و برتری ایشان از این دید بر شاعران دیگر با وجود یکسان‌بودن درون‌مایه و محتواهای شعری چیست؟ بنابراین با توجّه به پویایی و نشاط بیش‌ازحدّ اشعار فرّخی و منوچهری بر اساس نظری گلمن در زمین هوش هیجانی و نظری آرگایل در حوز شادی می­توان بیان کرد که حرکت و جنب‌و‌جوش و تحرّک و فرحناکیِ ناشی از هوش هیجانی و شادیِ این دو شاعر است که در قالب اشعار به میزان زیادی به مخاطبان منتقل می­شود.

لینک کمکی