فایل word بررسي سرکشي وزيران و موبدان در شاهنامه با استفاده از داده‌کاوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي سرکشي وزيران و موبدان در شاهنامه با استفاده از داده‌کاوي :


تعداد صفحات : 38

یکی از ویژگیهای مشترک بسیاری از شخصیتهای شاهنامه «سرکشی ونافرمانی» است. دلایل و انگیزه‌های این سرکشی‌ها و نیز فرجام‌ کار سرکشان با یکدیگر تفاوت دارد .در این میان نافرمانی وزیران و موبدان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چرا که این دو گروه همواره به عنوان عناصر « قدرتمند و قدرت آفرین» جامعه نقش تعییین‌کننده‌ای در امور کشور داشته‌اند. همچنین با توجه به اعتقاد تاریخی ایرانیان باستان مبنی بر «فریضه‌بودن اطاعت» و «اهریمنی‌بودن نافرمانی» از شاه، این سرکشی‌‌ها در برابر شاه قابل تأمل می‌نماید. در این مقاله با استفاده از روش داده‌کاوی و استفاده از نرم‌افزار وکا به بررسی آماری جامعه وزیران و موبدان و تحلیل نتایج حاصل از آن پرداخته‌‌ایم. براین‌‌اساس دریافتیم که سرکشی در میان موبدان بیشتر از وزیران وجود داشته و نیز موبدان متمرد خوش‌فرجام‌تر از وزیران نافرمان بوده‌اند. در مقابل اختلاف آماری اندکی میان «وزیرانِ مطیع ِخوش‌فرجام» و «وزیرانِ مطیعِ بدفرجام» وجود دارد. و این حاکی از قدرت بالای پیشوایان مذهبی و همچنین نوعی وزیرستیزی در میان شاهان ایران باستان است.

لینک کمکی